Chen 2017

J.E. Thomas, “Chen” (2017)

https://bluethumb.com.au/j-e-thomas/Artwork/chen